Een van de grootste vragen waar teammanagers mee worstelen is: Hoe krijg ik meer eigenaarschap in mijn team? Hoe zorg ik dat de teamleden verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten? Dat ze elkaar aanspreken op gedrag en elkaar aansporen tot grote hoogtes?  Hoe zorg ik ervoor, dat ik niet steeds hoef te duwen en te trekken?

Themagecentreerde interactie (TGI) is een krachtige methode voor het leidinggeven aan groepen en teams die levendigheid en creativiteit in samenwerkings- en leerprocessen bevordert. Een van de centrale methodische uitgangspunten is het dynamisch balanceren. Concreet betekent dit dat in elk opleidings-, samenwerkings-, of leiderschapsvraagstuk 4 factoren een gelijkwaardige rol spelen.

tgi_model

  1. Het welzijn en de effectiviteit van de mens als persoon (IK)
  2. De samenwerkingsprocessen (WIJ)
  3. De gezamenlijke doelen en taken (TAAK)
  4. De van belang zijnde contextuele factoren (CONTEXT)

Dit dynamisch balanceren bevordert in alle groepen een creatief en vruchtbaar samenwerkingsproces, waarbij ieder gestimuleerd wordt vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te handelen.

Ieder die met groepen of teams werkt, kan met TGI zijn of haar voordeel doen. TGI verdiept zowel het eigen leerproces als leider van groepen als dat van de groep in zijn geheel. Werken met TGI is een inspirerend proces dat het functioneren in en leidinggeven aan groepen en teams effectiever maakt. (bron: www.tgi-forum.com)